Ceník

Níže uvedené ceny psychotestů pro řidiče (dopravně psychologických vyšetření) jsou platné od 1. ledna 2024. Nejsem plátce DPH.

Služba Cena
Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů) 2 500,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání) 2 500,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů* 2 300,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů* 2 400,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření řidiče, který si rozšiřuje své řidičské oprávnění o sk. C, C+E, D a D+E 2 400,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření řidiče na žádost praktického lékaře nebo specialisty od 1 700,- Kč
Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol) 2 500 Kč

*Náklady na dopravně psychologická vyšetření držitelů řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E a pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E (dle výše specifikovaných ustanovení), kteří jsou v pracovněprávním vztahu, hradí ze zákona jejich zaměstnavatel.

Platbu za dopravně psychologické vyšetření provádí řidič v hotovosti v den vyšetření.