Jak se připravit

Pokyny pro řidiče se zákazem řízení a tzv. vybodované řidiče

Přineste si s sebou:

 1. Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.
 2. Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na počkání na odboru dopravy příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle Vašeho trvalého bydliště řidiče – v Praze je to Odbor dopravněsprávních činností MHMP, který sídlí v budově Business Centra Vyšehrad, Na Pankráci 17, Praha 4; tento výpis nezískáte na CzechPointu).
 3. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře, který není starší 30 dnů.

Pokyny pro profesionální řidiče a učitele autoškol

Přineste si s sebou:

 1. Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 2. Řidičský průkaz
 3. Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na počkání na odboru dopravy příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle Vašeho trvalého bydliště řidiče – Praze je to Odbor dopravněsprávních činností MHMP, který sídlí v budově Business Centra Vyšehrad, Na Pankráci 17, Praha 4; tento výpis nezískáte na CzechPointu).

Profesionální řidiči a učitelé autoškol nepředkládají při dopravně psychologickém vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře.

Pokyny pro řidiče seniory a ostatní řidiče vyšetřované na žádost praktického lékaře nebo specialisty

Přineste si s sebou:

 1. Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.
 2. Řidičský průkaz, máte-li ho.
 3. Žádanku na vyšetření od lékaře, popř. poskytnuté lékařské zprávy.
 4. Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na počkání na odboru dopravy příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dle Vašeho trvalého bydliště řidiče – v Praze je to Odbor dopravněsprávních činností MHMP, který sídlí v budově Business Centra Vyšehrad, Na Pankráci 17, Praha 4; tento výpis nezískáte na CzechPointu).

Společná doporučení pro všechny řidiče

Aby výsledky Vašeho dopravně psychologického vyšetření odpovídaly Vašim skutečným schopnostem a předpokladům, tak je důležité jej podstoupit v dobré kondici. Proto Vám doporučujeme řídit se následujícími pokyny:

Doporučení pro přípravu na vyšetření

 • Večer před vyšetřením jděte včas spát, abyste byli přiměřeně odpočatí.
 • Nejméně 12 hodin před vyšetřením nepožívejte alkoholické nápoje, ani jiné psychoaktivní látky.
 • Nevynechejte užití léků, které pravidelně užíváte na lékařský předpis.
 • Požíváte-li brýle na čtení nebo naslouchátko, vezměte si je s sebou (na vyšetření).

Doporučení, kdy nepodstupovat vyšetření

 • Po náročné pracovní či noční směně.
 • Při počínajícím onemocnění, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit výsledky Vašeho vyšetření.