Vše důležité o vyšetření

Kdo je vyšetření oprávněn provádět

Dopravně psychologická vyšetření (tzv. psychotesty pro řidiče) je ze zákona oprávněn realizovat pouze psycholog, kterému Ministerstvo dopravy ČR udělilo akreditaci k jejich provádění. Vyšetření od neakreditovaných psychologů jsou neplatná. Udělení akreditace našemu pracovišti si můžete ověřit na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

Jak vyšetření probíhá

Dopravně psychologická vyšetření jsou na našem pracovišti prováděna individuálně a obvykle trvají 2 až 3 hodiny (skupinová vyšetření zpravidla trvají o dost déle). Délka konkrétního vyšetření je mj. podmíněna jeho účelem a individuálním pracovním tempem vyšetřovaného řidiče.

Vyšetření se skládá z následujících částí:

 • Úvodní informativní rozhovor
 • Rozhovor za účelem získání relevatních anamnestických a dalších potřebných údajů
 • Testové vyšetření psychické výkonnosti (zejména testování paměti, pozornosti, intelektu a schopnosti reagovat na vizuální a aktustické podněty a adekvátně se rozhodovat)
 • Testové vyšetření vybraných osobnostních rysů a vlastností (např. odolnosti vůči zátěži, emocionální stability/lability či sklonu k riskování)
 • Zhodnocení výstupů z testů a rozhovoru, seznámení s výsledky a závěrem vyšetření a vystavení posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

Co je třeba s sebou přinést

 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
 • Řidičský průkaz – máte-li ho/nemáte-li ho zadržený.
 • Výpis z evidenční karty řidiče (obdržíte na počkání na odboru dopravy příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dle Vašeho trvalého bydliště řidiče – v Praze je to Odbor dopravněsprávních činností MHMP, který sídlí v budově Business Centra Vyšehrad, Na Pankráci 17, Praha 4; tento výpis nezískáte na CzechPointu).
 • Máte-li zákaz řízení nebo jste-li tzv. vybodován, tak jste povinen předložit při vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře, který není starší 30 dnů.
 • Pokud Vás na vyšetření odeslal lékař, tak je třeba přinést žádanku na vyšetření, popř. poskytnuté lékařské zprávy.
 • Používáte-li brýle na čtení nebo naslouchátko, tak je neopomeňte vzít s sebou.

Jak se na vyšetření připravit

Aby výsledky Vašeho dopravně psychologického vyšetření odpovídaly Vašim skutečným schopnostem a předpokladům, tak je důležité jej podstoupit v dobré kondici. Proto Vám doporučujeme řídit se následujícími pokyny:

Doporučení pro přípravu na vyšetření

 • Večer před vyšetřením jít včas spát, abyste byli přiměřeně odpočatí.
 • Nejméně 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje, ani žádné jiné psychoaktivní látky.
 • Nevynechat užití léků, které pravidelně užíváte na lékařský předpis.
 • Používáte-li brýle na čtení nebo naslouchátko, vzít si je s sebou na vyšetření.

Doporučení, kdy nepodstupovat vyšetření

 • Po náročné pracovní či noční směně.
 • Při počínajícím onemocnění, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit výsledky Vašeho vyšetření.