Skupiny řidičů

Skupiny řidičů, kteří potřebují absolvovat dopravně psychologické vyšetření:

  • tzv. vybodovaní řidiči (osoby, které žádájí o vrácení řidičského oprávnění podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • řidiči se zákazem řízení či po jeho zákazu (osoby, které žádájí o vrácení řidičského oprávnění podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • profesionální řidiči vozidel nad 7,5 t (držitelé řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • profesionální řidiči vozidel pro přepravu cestujících (držitelé řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle § 87a odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • řidiči rozšiřující si své řidičské oprávnění o sk. C, C+E, D a D+E
  • řidiči senioři a ostatní řidiči na žádost praktického lékaře nebo specialisty
  • učitelé autoškol (osoby, které žadají o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)